Er bestaan verschillende vormen van de goudvis

De goudvis (Carassius auratus)

De goudvissen worden al sinds ongeveer 4500 jaar gekweekt in China. Omstreeks 350 na Chr ontstond de oranje gekleurde vorm. De eerste goudvissen arriveerden in de 17e eeuw in Europa. Het zijn weinig eisen stellende vissen. Ze zijn populair voor vijvers en aquaria en voor de 'goudvissenbokaal'. Hoewel goudvissen in theorie 30 à 40 cm groot kunnen worden blijven ze meestal kleiner. Het zijn rustige vredelievende vissen. Ze houden ervan in groep te leven. Ze hebben een groot aanpassingsvermogen. De goudvissen verdragen allerlei leefomstandigheden, ook moeilijke. 

Shubunkin is zeer geschikt voor de buitenvijver

Zijn alle vormen van de goudvis geschikt voor je tuinvijver?

Neen, er bestaan heel wat variëteiten van de goudvis maar die zijn niet allemaal geschikt voor je buitenvijver.


De vormen met uitpuilende ogen, afhangende staarten, dikke buiken en dergelijke zijn te traag voor je buitenvijver en een te makkelijke prooi voor rovers. De variëteiten die dichter aanleunen bij de wildvorm zoals de shubunkin, de komeetstaart en de sarassa zijn beter geschikt voor je tuinvijver.

De goudvissen hebben de neiging soms wat te woelen. Ze eten wat van zachte plantendelen, ook van zuurstofplanten. Over het algemeen veroorzaken ze niet al te veel problemen. Vergeet niet dat ze de neiging hebben zich snel voort te planten.