Zelf een vijver aanleggen

TIP: Wil je een serie vijvers aanleggen, begin dan met de laagst gelegen en ga telkens een stap hoger.

vijver ontwerpen

Stap 1: Je vijver ontwerpen

Neem een vel papier en teken het bewuste stuk van uw tuin op schaal, de onverplaatsbare elementen zoals bomen, hagen, gebouwen incluis.
Teken vervolgens op een ander papier allerlei vijvervormen en knip ze uit. Verschuif ze op het plan. Meet alles na en probeer je een idee te vormen van de inhoud, de plaats die sommige planten zullen innemen, het wateroppervlak dat moet vrij blijven enz.

Lijkt je ontwerp ergens op, ga dan in je tuin de vorm uitzetten met bijvoorbeeld bamboestokjes, met een tuinslang of een koord. Bekijk je droomvijver nu van alle kanten, van dichtbij en van ver en zeker vanuit je huis. Vergeet het spiegelende effect van de toekomstige waterplas niet. Een beetje verbeelding erbij dus.
Wil je een nog beter idee krijgen van wat er uiteindelijk gaat overblijven aan vrij wateroppervlak markeer dan de beplante zones met dunnere koorden. Haal er familie en vrienden bij en vraag wat zij denken van je toekomstige vijver.

Denk zeker op voorhand aan de randafwerking want die is zeer belangrijk en bepaalt ook de uitgraving. Bij een afboording met dekstenen of klinkers moet je immers deze rand, plus de fundering ervan, mee uitgraven.

resultaat

Stap 4: De wanden van je vijverput moeten stabiel zijn

Zorg ervoor dat de wanden van de vijver stabiel zijn. Bij zandgrond betekent dit een helling van 45°; bij leemgrond een helling van 40° ten opzichte van de loodlijn. Om schuine wanden stabiel te maken en te houden is het gebruikelijk een 15 cm dikke laag stabiliseerzand te gebruiken van 150 à 200 kg cement/kuub zand. Dan kan je ook bij zandgrond een helling van 40° ten opzicht van de loodlijn aanhouden. Het stabiliseerzand wordt tot tegen de Ecolat aangebracht.
Wanneer verticale wanden gewenst zijn dan ga je wat betreft diepe vijvers (zwemvijvers, koivijvers) aan de slag met beton, betonblokken of steppoc blokken. Minder diepe vijvers met verticale wanden worden soms aangelegd met behulp van betonnen L-elementen, met betonplex of met betonplaten (voor tuinafscheidingen), die allen voor de stevigheid best langs de buitenkant worden gestabiliseerd met stabiliseerzand of met droge beton.