hagendis

Vijveraanpassingen speciaal voor amfibieën

De amfibieënvijver is een bijzonder type vijver. Dit is het type vijver dat echt past bij mensen met een natuurminnend hart. Het gaat hier om een waterplas, klein of groot, bedoeld als toevluchtsoord en voortplantingsplaats voor kikkers, padden, salamanders en allerlei ander in zijn bestaan bedreigd waterleven. Een dergelijke plas wordt dus een privé natuurreservaat waar men heel veel zelf kan observeren.

FirestonePondGard

Een amfibieënvijver is uiterst eenvoudig en goedkoop aan te leggen. Om ook in de zomer water in de vijver te houden dient u een biotoopvijver kunstmatig af te dichten. Veelal wordt hiervoor de door milieuorganisaties aanbevolen EPDM Firestone PondGard vijverfolie gebruikt. Het is immers de bedoeling dat deze natuurbiotoop heel lang meegaat. Moest men minderwaardige folie gebruiken met een beperkte levensduur dan heeft heel het opzet weinig zin.

Zorg bij dit soort vijver best voor lange zacht glooiende oevers, kleine eilandjes, in het water hangende boomstronken, hopen stenen in de buurt en andere elementen die ten goede komen aan de dieren die zowel houden van water als van land.

waterdrieblad

De beplanting bestaat hier bijna per definitie uit inheemse waterplanten die men laat verwilderen. Vissen horen niet echt thuis in dit soort vijver. Meestal worden er helemaal geen visjes in uitgezet of anders heel klein blijvende soorten die geen gevaar opleveren voor de eieren en larven van de amfibieën.

Zelfs de introductie van stekelbaarsjes is af te raden. Deze kleine roofvisjes vallen immers alles aan wat beweegt. Minder agressieve visjes voldoen veel beter. Dit wordt tenslotte een thuis voor allerlei kleine waterdiertjes en grote rovers zijn hier niet op hun plaats.

Geduld

Eens deze biotoopvijver gevuld en beplant dien je gewoonweg af te wachten. Wanneer de poel verder met rust gelaten wordt, verschijnt er na verloop van tijd vanzelf allerlei leven in. Het wordt een echte natuurbiotoop. Als er bovendien nog enkele zeldzame dieren op af komen zal dat zeker bijdragen tot de voldoening die je er als natuurbewuste tuineigenaar aan hebt. Dit type vijver behoeft eigenlijk bijna geen verzorging. Alleen wanneer er iets echt verkeerd gaat grijp je eventjes in: aanvullen van water bij veel verdamping, uittrekken van een paar planten die teveel domineren. Groot of klein, een biotoopvijver levert altijd een bijdrage tot het behoud van onze natuur. Niet alleen de dieren van het natte milieu maar ook allerlei vogeltjes en zoogdiertjes profiteren van de aanwezigheid van een dergelijke vijver.

beekloopje waterval
groene kikker waterlelie
natuurlijk ogend beekje
informele vijver