Clinopti plus

Het belang van filtermateriaal

De keuze van het filtermateriaal is belangrijk: liefst een groot oppervlak, maar het materiaal mag niet verstoppen. Een goed filtermateriaal weegt oppervlakte voor groei van bacteriën af tegen gevaar voor verstopping.
Hoe groter de beschikbare oppervlakte, hoe meer nuttige bacteriën er kunnen leven in de filter.
De structuur van het filtermedium mag echter niet te dicht zijn. Het materiaal moet goed doorspoelbaar zijn met vijverwater want vers aangevoerd water - rijk aan opgeloste verbindingen en zuurstof - moet continu in contact komen met de bacteriën. Het materiaal moet ook eenvoudig te reinigen zijn, zonder veel moeilijkheden en zonder de filter te beschadigen.
Zand heeft bijvoorbeeld een groot oppervlak maar geraakt zeer snel verstopt. Bij verstopping wordt de doorstroming beperkt, evenals de toevoer van zuurstof. Zo'n materiaal vergt te veel onderhoud.

De beste filtermedia hebben een oppervlak met negatieve polariteit. Dit omdat de nuttige nitrificerende bacteriën daar een voorkeur voor hebben.
Een goede mechanische filtering bekom je door de combinatie van Matala filtermatten en Clinopti Plus® filtermineraal.
Matala filtermatten filteren van grof naar fijn en zijn bovendien drager van nuttige bacteriën. Clinopti Plus® filtermineraal zet de filtering voort door schadelijke deeltjes te adsorberen.