Is een beschermvlies wel nodig wanneer je een hoogwaardige vijverfolie gebruikt?

Ja, het beschermvlies dient als beschermende laag die perforatie door stenen of boomwortels langs onder tegengaat. Ook wanneer je vijverfolie legt in een met stabilisé uitgevoerde of in een betonnen of met stenen gebouwde vijver is het gebruik van beschermvlies aangeraden. Door langdurig schuren tegen de cement (onder invloed van uitzetten en krimpen bij warmte/koude) kan de folie immers beschadigd worden. Het is de bedoeling dat de waterpartij lang meegaat. Bezuinigen mag noch op folie noch op ondervlies.

beschermvlie ondervlies
beschermvlies
onderdoek