Is de pH-waarde hetzelfde als de zuurgraad?

Ja. De pH is het negatief logaritme van de waterstofionenconcentratie. Die wordt uitgedrukt op een schaal gaande van 1 tot 14. Neutraal water heeft een pH van 7 en bevat evenveel zure H+-ionen als basische OH--ionen. Zuur water heeft een pH lager dan 7 en basisch water een pH hoger dan 7. Dus hoe hoger de pH hoe minder zuur. Vermits het om een logaritmische schaal gaat is water met bijvoorbeeld een pH van 5 dus 10 maal zuurder dan water met een pH van 6 en 100 maal zuurder dan water met een pH van 7.

waterlamel
sprankelend
fontein