Stervende draadalgen

Algen kan je met preparaten of fysisch bestrijden

Actieve zuurstof

Actieve zuurstof kan je gebruiken om de vijver van draadalgen te verlossen. Het product wordt lokaal over de algen gestrooid. Zelfs de meest hardnekkige draadalgen beginnen na een paar uur los te laten. De losgeweekte draadalgen worden nadien afgeschept. Alleszins het gros ervan want een deel zal op de bodem en tussen stenen terecht komen en rotten. Voordeel van zo'n bestrijding op basis van zuurstof is dat tegelijk het water verrijkt wordt met zuurstof, wat erg belangrijk is op het moment dat de algen afsterven. Want dat veroorzaakt uiteraard rottingsverschijnselen en die vergen op hun beurt zuurstof. AlgenStopp is een gekend voorbeeld van een product dat op deze wijze werkt. AlgenStopp is een onderdeel van AlgenKur van Bell Vital.

Bestrijding met preparaten

Herbiciden werkzaam tegen algen mogen niet gebruikt worden voor vijvers. Ze zijn in Europa enkel toegelaten voor aquaria en mogen dus niet aanwezig zijn in de vijverbehandelingsmiddelen. Illegaal zijn ze soms te vinden maar het is echt niet verstandig ze te gebruiken.

draadalgen

Nabehandeling

Het is belangrijk dat na de behandeling gezorgd wordt voor een verbetering van het milieu voor de planten en dat de waterparameters in de goede richting worden geduwd. Goede voorbeelden van onschadelijke en goed werkende middelen zijn te vinden binnen de combi-producten van Bell Vital.

Bij gebruik van deze in Duitsland uitvoerig geteste preparaten gebeurt meer dan enkel 'symptomen behandelen', de vijver wordt echt geholpen met combinaties van nuttige mineralen en micro-organismen.

Zweefalgen fysisch bestrijden

Fysische bestrijding gebeurt met golven. UV-C-stralen zijn lichtstralen die buiten het bereik van onze ogen liggen (opgelet: kijk er nooit naar want ze beschadigen de ogen). UV-apparaten bestaan uit een buislamp die UV-C-stralen uitzendt en die in een kwartsbuis zit. Alleen wat in het water zit en langs de buis passeert wordt aangevallen door deze lichtstralen. Er is een pomp nodig om het water doorheen het apparaat te sturen (is meestal ook de pomp die de filter aandrijft).

De UV-C-lamp zelf wordt best elk jaar vervangen. Hiervoor moet het apparaat uit elkaar gehaald worden en ondertussen wordt ook de kwartsbuis gereinigd. Het effect van UV-apparaten op groen water en schadelijke bacteriën is zeker en bewezen. Draadalgen kan men er echter niet mee bestrijden (de UV-C-stralen kunnen alleen invloed uitoefenen op kleine organismen die met de waterstroom mee door de buis passeren).

TIP: In de zeer zeldzame gevallen dat er zowel zweefalgen als draadalgen aanwezig zijn is het aangewezen eerst de zweefalgen te behandelen en daarna pas de draadalgen.

 

  • Bij de aanwezigheid van blauwalgen is er een teveel aan ammonium. Toevoegen van Clinopti Plus zal helpen. Vaak zal het nodig zijn het filtersysteem te herdenken en te veranderen.

 

  • Bij de aanwezigheid van bruinalgen (kiezelwieren, gladde aanslag op vijverwanden en trappen) gaan we proberen de plantengroei te verbeteren. Makrofit Basis van Bell Vital biedt hier meestal een oplossing.

NIET VERGETEN

Het gebruik van Clinopti Plus mineraal garandeert een grotere stabiliteit van het vijvermilieu.
Dat betekent minder schommelingen en minder problemen met algen.

Clinopti Plus
Stervende draadalgen
Stervende draadalgen
Stervende draadalgen
Gestorven draadalgen